Kontakt

TEMZIS s.r.o.
Cementárenská cesta 16
974 01  Banská Bystrica
———————
0948 013 050
info@temzis.sk
IČO: 48 246 841
DIČ: 2120102963
IČ DPH: SK2120102963
Zapísaná na Okr. súde Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.28401/S