AE 601 – Rastlinný uvoľňovač H1

AE_601_title

AE 601 - RASTLINNÝ UVOĽŇOVAČ H1
Vysokoúčinné viacúčelové mazivo založené na olejoch a prísadách z rastlinných semien,
ktoré sú v porovnaní s bežnými mazivami výkonnejšie, čím sa zvyšuje životnosť ošetrených
častí a zariadení, pričom sú úplne šetrné k životnému prostrediu. Schválené mazivo pre
potravinársky priemysel v registri NSF v kategórii H1.

Výhody

Ekonomický produkt: maximálny obsah aerosólu (hnací plyn je CO2), vysoký výkon pri aplikácii a trvanlivé mazivo. Neobsahuje silikón
Osvedčená účinnosť: výrobok schválený v NSF registri H1 pre potravinársky priemysel
Multiaktívny účinok: mazací a protikorózny účinok
Bezpečné použitie: neobsahuje horľavý hnací plyn
Zlepšenie životného prostredia: produkt ECODESIGN, biologicky odbúrateľný, šetrný k životnému prostrediu
Ďalšie výhody: rýchla penetrácia a rýchly uvoľňovací účinok

Hygiena a bezpečnosť

Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po skončení práce si umyte ruky, prípadne ošetrite krémom.

Návod na použitie

Pevne pretrepať a nastriekať na povrch, ktorý sa má ošetriť.
Počkajte 2 až 5 minút v závislosti od stavu dielcov a potom začnite uvoľňovať.

ECODesignnsfECO_Range

Dávkovanie:

Výrobok je pripravený na okamžité použitie.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Informačný list: AE-601_INFO