AE 602 – Mazivo pre vysoké teploty

AE_602

AE 602 - MAZIVO PRE VYSOKÉ TEPLOTY
Mazivo zložené z oxidovaného hliníku, zabraňuje zadieraniu, má vysokú tepelnú stabilitu. Jeho vlastnosti zaisťujú ľahkú kĺzavosť všetkých mechanických dielov a súčiastok na ktoré se aplikuje. Zvýšená mazacia účinnosť v extrémnych podmienkach. Mazivo chráni pred parou, vlhkosťou, agresívnym a slaným prostredím, odoláva aj tlakovému čisteniu prúdom vody.

Výhody

Výborné mazivo na hliníkovej báze, nehorľavé.

Mazacie a antikorózne vlastnosti aj pri vysokých teplotách
( -20°C – +900°C).

Správne zaobchádzanie s odpadami znižuje dopad na životné prostredie.

Je odolné voči pôsobeniu vody, pary, a slanému prostrediu.

Hnacím plynom aerosolu je CO2 – vysoký obsah maziva v nádobe.

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po skončení práce si umyte ruky, prípadne ošetrite krémom.

Návod na použitie

Pred použitím poriadne pretrepte obsah nádoby (cca 30 sekúnd) až kým nebudete počuť zvuk kovových guličiek vo vnútri nádoby. Výrobok naneste rovnomerne na ošetrovaný povrch.

Po použití doporučujeme obrátiť aerosol hore dnom a krátko prestreknúť, aby sa predišlo upchatiu dýzy.

Dávkovanie:

Výrobok je pripravený na okamžité použitie.

Dokumenty na stiahnutie:

Informačný list: AE-602_INFO