AE 606 – Nevodivý odpudzovač vlhkosti

AE 606 – Nevodivý odpudzovač vlhkosti
Nevodivá, stabilná a inertná kvapalina, ktorá slúži na prevenciu a opravu porúch spôsobených vlhkosťou, koróziou, alebo trením v elektrických a elektronických obvodoch.

Výhody

Ekonomický produkt: Vďaka hnaciemu plynu CO2 umožňuje maximálny možný objem účinnej látky v nádobe. Vysoký výkon a dlhotrvajúca ochrana mazivom aj pri vysokých teplotách ( -20°C a  +550°C).

Preukázaná účinnosť: čistenie a ochrana slúži ako prevencia  elektrických porúch.

Viacúčelový: čistí, chráni pred koróziou a zbavuje vlhkosti

Zlepšuje životné prostredie: Hnací plyn CO2 je ohľaduplný k životnému prostrediu. Minimálna tvorba obalového odpadu.

Ďalšie výhody: Znižuje náklady na údržbu elektrických zariadení až do napätia 60.000 V.

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po skončení práce si umyte ruky, prípadne ošetrite krémom.

Bezpečnosť pri použití: Neobsahuje horľavý hnací plyn.

Návod na použitie

Obsah v nádobe dôkladne pretrepte.

Ochrana súčiastok: naneste tenkú vrstvu tak, aby dobre pokrývala celú plochu, ktorá sa bude ošetrovať.

Odstraňovanie vlhkosti z cievok a motorov: nastriekajte dostatočné množstvo výrobku na zariadenie. Nechajte pôsobiť 1 hodinu pred spustením zariadenia.

Dávkovanie: Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Dokumenty na stiahnutie:

Informačný list: AE_606_INFO