AE 613 – Údržbársky multispray

Rýchly a účinný
Mazivo a uvoľňovač na univerzálne použitie, vylepšené o prísady s multifunkčnými vlastnosťami. Slúži ako mazivo, dezoxidačný a konzervačný prostriedok, čistiaci prostriedok, prostriedok proti vlhkosti a korózii, pomocný prostriedok pri obrábaní kovov. Dielektrická pevnosť  63 000 V.

Výhody

Ekonomický produkt: Vďaka hnaciemu plynu CO2 umožňuje maximálny možný objem účinnej látky v nádobe, má vysokú účinnosť a zabezpečuje dlhotrvajúcu ochranu.

Viacúčelový:
6 produktov v 1

  • Mazivo
  • Uvoľňovač
  • Dezoxidant
  • Čistič
  • Prostriedok proti vlhkosti a korózii
  • Pomocný prostriedok pri obrábaní kovov

Účinnosť: Veľmi rýchly a silný účinok, pracuje okamžite.

Zlepšuje životné prostredie: Hnací plyn CO2 je ohľaduplný k životnému prostrediu. Minimálna tvorba obalového odpadu.

Ďalšie výhody: Dielektrická pevnosť  63 000 V.

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po skončení práce si umyte ruky, prípadne ošetrite krémom.

Bezpečnosť pri použití: Neobsahuje horľavý hnací plyn.

Návod na použitie

Pred použitím s aerosolom dôkladne zatraste a nastriekajte na ošetrovaný povrch.

Mazivo: pri použití ako uvoľňovač počkajte 2 až 5 minút podľa stavu dielov a potom začnite s demontážou a rozoberaním.

Dezoxidant: po nastriekaní na zoxidovanú plochu handričkou alebo kefou povrch zbavte nečistôt.

Čistič: produkt nechajte pôsobiť a potom nečistotu zotrite bežným spôsobom, utrite papierovou utierkou alebo handrou.

Prostriedok proti vlhkosti: aplikujte na diely a nechajte zaschnúť alebo pred uvedením zariadenia do prevádzky.

Proti korózii: nastriekajte na všetky povrchy a nechajte zaschnúť.

Pri obrábaní kovov: nastriekajte priamo na rezné nástroje.

Dávkovanie: Produkt je pripravený na okamžité použitie.ECO_Range

Dokumenty na stiahnutie:

Informačný list: AE_613_INFO