AE 618 – Rýchloschnúci odmasťovač

Rýchle odparovanie

Zmes rýchloschnúcich rozpúšťadiel s dokonalou silou odmasťovania a rozpúšťania mastnôt, minerálnych, rastlinných a živočíšnych olejov. Náhrada väčšiny produktov obsahujúcich chlórované uhľovodíky ako trichlór, perchlór a pod.

Je certifikovaný v kategórii K1 v NSF registri pre použitie v potravinárskom priemysle.

hody

Ekonomický produkt: maximálny obsah ( hnací plyn CO2 ) v spreji umožňuje maximálny možný objem použitia a vyššiu účinnosť
v čistení a odmasťovaní.

Preukázaná účinnosť: certifikovaný v kategórii K1 v NSF registri pre použitie
v potravinárskom priemysle.

Účinnosť: vďaka svojej zvlhčovacej a penetrujúcej schopnosti dobre čistí a preniká do súčiastok so zložitou geometriou.

Bezpečnosť použitia: neobsahuje horľavé hnacie látky.

Zlepšuje životné prostredie: hnací plyn CO2 je ohľaduplný k životnému prostrediu. Minimálna tvorba obalového odpadu.

Ďalšie výhody: neutrálny prostriedok, nenapadá kovy ani väčšinu plastov.

Použitie

Odmasťovanie a čistenie olejov a mastnôt v potravi-nárskom priemysle.

Univerzálne použitie v priemysle – ako čistič, odmasťovač kovov a pod.

Čistenie a odmasťovanie všetkých mechanických častí na vozidlách (spojka, brzdy atď.)

Použiteľný v autoopravá-renstve a pri všeobecnej údržbe strojov a zariadení.

Účinná náhrada za trichloretylén.

Návod na použitie:

Nastriekajte aerosol zo vzdialenosti cca 25 cm na povrch ktorý budete čistiť. Výkonnosť čistenia môžete zvýšiť kefovaním. Nečistoty zotrite kusom látky alebo papierovou utierkou. Nechajte povrch vyschnúť . Výrobok sa odparuje rýchlo, bez zanechania zvyškov.

Použitie výrobku v potravi-nárstve sa musí uskutočniť bez prítomnosti potravín.

Dávkovanie: Produkt je pripravený na priame použitie vo forme spreja.

Dokumenty na stiahnutie:
Informačný list: AE 618_INFO_SK