AE 619 – Odstraňovač farieb a náterov

Účinnosť a bezpečnosť
Aktívny prostriedok, ktorý umožňuje účinné a rýchle odstránenie lakov a farieb, malieb, graffiti a lepidiel z rôznych typov povrchov jednoduchou aplikáciou alebo impregnáciou. Produkt je možné použiť na odstránenie všetkých druhov malieb ( na rozmanitých povrchoch ako je drevo, kov, konštrukcie, múry, betón) a vyhnúť sa tak brúseniu alebo mechanickému čisteniu, ktoré je takmer vždy drahšie. Ošetrenie povrchu, odstránenie predchádzajúcej maľby pre neskorší nový náter. Odstraňovanie škvŕn od fixiek alebo farieb ( dočasné škvrny) z rôznych dielov alebo priemyselných strojných zariadení. Obnova chybne nalakovaných častí. Užitočné odstraňovanie náterov ktoré sa používajú na domoch alebo v tuneloch. Odstraňovanie farieb a graffiti z mestského zariadenia (lavičky , fasády, kontajnery, odpadkové koše). Odstraňovanie niektorých lepidiel a tmelov (automobilový priemysel, konštrukcie, obuvníctvo…).

VÝHODY

Ekonomický produkt: Maximálny obsah ( hnací plyn CO2 ) v spreji umožňuje maximálny možný objem použitia a vyššiu účinnosť v porovnaní s inými tradičnými prostriedkami na odstránenie náterov.

Preukázaná účinnosť: pre svoju nízku schopnosť odparovania dovoľuje väčšiu účinnosť odstraňovania a to aj na vertikálnych plochách.

Účinnosť: látka je aktívna aj v dvojzložkových systémoch.

Bezpečnosť použitia: neobsahuje horľavé hnacie látky, je vo forme spreja čo umožňuje presnú, bezpečnú a čistú prácu.

Zlepšuje životné prostredie: hnací plyn CO2 je ohľaduplný k životnému prostrediu. Minimálna tvorba obalového odpadu.

Ďalšie výhody: nezanecháva zvyšky predošlých náterov, nezlučiteľné s neskorším náterom a jeho neutrálne zloženie nenarušuje kovy.

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po skončení práce si umyte ruky, prípadne ošetrite krémom.

Neobsahuje horľavé hnacie látky, je vo forme spreja čo umožňuje presnú, bezpečnú a čistú prácu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím nádobu pretrepte, výrobok aplikujte na náter určený na odstránenie a nechajte chvíľu pôsobiť. Ako náhle dôjde k zmäknutiu, pokrčeniu a rozriedeniu farby, rýchlo odstráňte pomocou špachtle alebo tlakovou vodou.
Ak je vrstiev farby viac, je potrebné činnosť niekoľkokrát zopakovať.

Dávkovanie: Výrobok je pripravený na okamžité použitie.

Dokumenty na stiahnutie:

Informačný list: AE_619_INFO