VM 901 – Multičistiaca pena

Multifunkčná čistiaca pena
Slúži na čistenie a odmastenie citlivých povrchov od nečistoty hlavne organického pôvodu. Vďaka penovej konzistencii je vynikajúca na čistenie zvislých plôch. Použiteľná v každej kancelárii, dielni, prevádzke, úradoch, sanitárnych zariadeniach, hoteloch, pri čistení áut a textilu.

Výrobok VM 901 Multičistiaca pena je penový čistiaci a odmasťovací sprej, určený na citlivé čistenie, pretože nepoškodzuje čistené plochy. Odstraňuje odtlačky prstov, mastnotu, zvyšky po hmyze a iné organické nečistoty. Neobsahuje žiadne brúsne častice – môže sa použiť na sklenené, smaltované a plastové povrchy. Čistí: okná, zrkadlá, kancelársku a výpočtovú techniku, klávesnice, monitory, ovládacie panely strojov, telefóny, obklady a dlažbu, sedadlá z kože alebo textilu, prístrojové dosky automobilov.

Výhody

Neroztekáva sa.
Čistí organickú nečistotu.
Nezanecháva žiadne šmuhy a dúhový efekt na skle.
Nepoškodzuje čistené povrchy.
Nespôsobuje koróziu kovov.
Vhodná na prípravu povrchov pred tmelením
a lepením.

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Riaďte sa pokynmi uvede-nými v Karte bezpečnost-ných údajov. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po skončení práce si umyte ruky, prípadne ošetrite krémom.

Návod na použitie

Pred použitím poriadne pretrepte – pena bude bohatšia a nebude stekať zo zvislých plôch. Nastriekajte na znečistený povrch a nechajte pár sekúnd pôsobiť. Potom zotrite čistou handrou alebo papierovou utierkou.
V prípade čistenia skla alebo zrkadla doleštite suchou handrou. V prípade odstra-ňovania zvyškov hmyzu
z povrchu automobilov (zrkadlá, sklá, kapota) nastriekajte na znečistený povrch a nechajte pôsobiť pár minút, potom povrch umyte ako zvyšok auta.

Dávkovanie:
Výrobok je pripravený na okamžité použitie.

Dokumenty na stiahnutie:
Informačný list: VM 901_INFO_SK