DD 404 – Koncentrovaný PP odmasťovač

Koncentrovaný a viacúčelový
Koncentrovaný odmasťovač s veľkou čistiacou a odmasťovacou silou. Môže byť použitý pri mnohých aplikáciách ako viacúčelový produkt riediteľný vodou.
VHODNÝ PRE POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL.
Výhody

Univerzálny produkt: pre rôzne aplikácie.
Účinnosť: vysoká čistiaca a odmasťovacia sila a ľahký oplach.
HACCP programy: použitie pred dezinfekciou zvyšuje jej účinnosť.
Zlepšovanie životného prostredia: vyvinutý pre čo najmenší plyv na životné prostredie.
Ďalšie výhody: rýchle čistenie a lepšia kvalita čistenia čistených plôch.

Použitie

Odmasťovanie v potravinár-
skom priemysle. Vhodný pre čistiace protokoly v rámci HACCP systémov vo všetkých typoch zariadení kde sa manipulujú, spracovávajú a uskladňujú potraviny.
Čistenie a odmasťovanie kovových povrchov (kovové časti dopravných
prostriedkov, výťahov, zásobníkov, kontajnerov), skla, porcelánu, dreva, plastov a pod.
Ľahké čistenie a odstraňovanie farieb na vodnej báze v tlačiaren- skom priemysle.
Priemyselné odmasťovanie veľkých plôch aj pomocou automatických kefovacích strojov, údržba pri upratovaní miest, čistenie kontajnerov.

Návod na použitie

Rozrieďte s vodou podľa potreby a doporučeného dávkovania.
Aplikujte na povrchy ktoré majú byť čistené, nechajte pôsobiť a ak je to
potrebné mechanicky kefou vydrhnite. Opláchnite povrch dostatočným
množstvom vody na odstránenie rozpustených nečistôt a produktu.
Alkalický produkt, môže napadať niektoré povrch ako napr. hliník.

Dávkovanie: Riedenie je v závislosti na znečistení:
– Bežné, normálne znečistenie: 5% roztok.
– Silné znečistenie: 10 % roztok.

Dokumenty na stiahnutie:
Informačný list: DD 404_INFO_SK