DD 445 PLUS – Dezinfekčný detergent

Vysoko účinná dezinfekcia, nízke riziko
Vysoko účinný dezinfekčný a čistiaci prostriedok, ktorého zloženie je kombináciou
širokého spektra aktívnych zložiek mikrobiocídov (baktericídy, fungicídy a virucídy).
Výrobok poskytuje veľkú čistiacu silu a vyššiu bezpečnosť pri používaní. Schválený pre
použitie v potravinárskom priemysle – HA, registračné číslo: bio/660/D/16/CCHLP.

hody

Čistič a dezinfektant: oba produkty len v jednom výrobku.

Preukázaná účinnosť: baktericídna a fungicídna účinnosť, testovaná štandardmi (UNE), proti E.Coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus Hiriae, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, Campylobacter jejuni, Candida albicans, Aspergillus niger, Legionella pneumóphila a proti ďalším iným vírusom.

HACCP programy: dezinfekčný čistič povrchov, strojov a zariadení.
S registrom HA .

Bezpečné použitie: produkt nespôsobuje koróziu kovov.

Ďalšie výhody: schválená ako ekologická dezinfekcia pre potravinársky priemysel,
nevyžaduje licenciu na svoje použitie.

Použitie

Dezinfekcia v potravinár-skom priemysle (HACCP programy) vo všetkých zariadeniach, ktoré spracovávajú, skladujú alebo pracujú s potravinami: mäso, mliečne výrobky, nápoje, konzervovanie, chladenie, reštaurácie, školské jedálne atď.
Čistenie a dezinfekcia paliet, kontajnerov, nádrží, strojného zariadenia, stolov, atď. Všetky nádoby, nástroje a plochy, ktoré prichádzajú s potravinami do styku.
Ekologické čistenie a dezinfekcia plôch v kolektívnych zariadeniach: školy, jedálne, rezidencie, hotely, atď.

Návod na použitie:

Použitie v potravinárstve: Nesmie dôjsť do kontaktu s jedlom. Produkt sa nariedi podľa potreby (pozri dávkovanie) a aplikuje se nastriekaním, umytím, penením, či namočením plochy a/alebo nádob do zriedeného prostriedku.
Kontaktná doba: minimálne 5 minút.
Následne opláchnite pod tečúcou vodou.
Použitie pre životné prostredie: Ekologický produkt na podlahy a steny pre životné prostredie, nevyžaduje oplachovanie.eco

Dávkovanie:

Dávkovanie závisí na stupni znečistenia (Skúška účinnosti podľa UNE-EN 13697): bežne znečistené povrchy 1-2%, veľmi znečistené 3% roztok.

Dokumenty na stiahnutie:
Informačný list: DD 445 PLUS_INFO_SK