DD 454 – Dielektrický čistič

DD 454 - Dielektrický čistič
Odpariteľný nevodivý čistiaci prostriedok s veľkou čistiacou a odmasťovacou silou.
Čistí diely, vybavenie, náradie, elektromechanické súčiastky a zostavy od olejov a tukov.
Využiteľný v elektroúdržbe, kovospracujúcom priemysle, hutníckom priemysle, pri prácach v grafických a reklamných štúdiách, pri výuke v strojárskych školách.

 

Výhody

Pomalé odparovanie zabraňuje stratám produktu
Preukázaná účinnosť: alternatíva ku konvenčným nebezpečným rozpúšťadlám, vynikajúca rozpúšťacia a odmasťovacia sila bez zanechávania zvyškov
Bezpečné použitie: klasifikovaný ako nehorľavý, neobsahuje žiadne chlórované alebo aromatické uhľovodíky, pomalé odparovanie umožňuje dlhší účinok a znižuje spotrebu prípravku.
Zlepšuje životné prostredie: produkt degraduje vo vzduchu
Ďalšie výhody: neutrálny produkt, nepoškodzuje kovy, väčšinu plastov alebo lakovaných plôch, takmer bez zápachu

Použitie

Bežné čistenie v priemysle ako čistiaci prostriedok komponentov a odmasťo-
vanie kovových prvkov, dielov.
Čistenie generátorov, elektrických zariadení, vinutí motorov a na údržbu elektrických spotrebičov vo vypnutom stave.
Údržba a odmasťovanie mechanických komponentov, dielov v hutníctve, a rôznych zásobníkov.
Alternatíva ku toxickým a nebezpečným rozpúšťadlám.

Návod na použitie

Aplikujte ponorením čistených dielov do prípravku, alebo nastriekajte rozprašovačom na povrchy, ktoré majú byť čistené. V prípade citlivých povrchov (plasty, živice, guma a kaučuk) urobte predbežný test pôsobenia výrobku.

Dokumenty na stiahnutie:
Informačný list: DD_454_INFO_SK