DD 484 – Biočistič ropných látok

DD 484ň

S aktívnymi mikroorganizmami
Biologická tekutina kombinovaná so špeciálne vybranými mikroorganizmami, ktoré majú schopnosť rozkladať uhľovodíky a organický odpad.

Výhody

Menšie dávky a rýchlejšie čistenie:
šetrí náklady, výrobok aj čas

Efektívnosť:
rozpúšťa a rozptyľuje nečistotu čím umožňuje hĺbkové čistenie tvrdých podláh a povrchov

Biologická účinnosť:
vynikajúci čistič vďaka mikroorganizmom ktoré zvyšujú účinnosť

Bezpečné použitie:
nespôsobuje koróziu kovov

Zlepšuje životné prostredie:
výrobok je v kategórii ecodesign, minimalizuje dopad na životné prostredie, v dôsledku biologického pôsobenia rozkladá organické nečistoty

Ďalšie výhody:
redukuje škody na životnom prostredí spôsobené ropnými škvrnami

Použitie

Čistenie tvrdých a čistočne poréznych povrchov znečistených uhľovodíkmi a minerálnymi olejmi v priemyselných odvetviach a v petrochemickom priemysle: povrchny na čerpacích staniciach, továrňach, dielňach, parkoviskách, servisoch, garážiach atď.

Rýchle čistenie rozliatych ropných produktov po dopravných nehodách a havarijných únikoch. Obzvlášť užitočný v núdzových prípadoch.

Bioremedačný prostriedok pre vodné toky a pôdu znečistené ropnými produktami.

Disperzné činidlo a spúšťač biodegradácie uniknutých olejov a palív v prístavoch

Návod na použitie

Výrobok pred použitím pretrepte, premiešajte.

Čistenie:
narieďte produkt vodou podľa doporučeného dávkovania. Nariedený produkt nastriekajte aplikačným zariadením (rozprašovačom), nechajte pôsobiť (5-10 minút) a opláchnite čistou vodou. V prípade silnejšieho znečistenia použite mechanické prostriedky. V prípade veľmi poréznych povrchov ako je betón proces opakujte.

Bioremedácia:
konzultujte s našim technickým oddelením čo najvhodnejšie dávkovanie v závislosti od koncentrácie uhľovodíkov, ktoré majú byť odstránené.

bio

eco

Dávkovanie:

Dávkovanie závisí od stupňa znečistenia:

Normálne znečistenie – 5% roztok
Odolné škvrny – 10% roztok.

Dokumenty na stiahnutie:
Informačný list: DD 484_INFO_SK