DD 488 – Priemyselný biologický detergent

ORGANICKÝ ODMASŤOVAČ
Prostriedok na čistenie a odmasťovanie priemyselných častí a dielcov s organickými prísadami, ktoré sú špeciálne navrhnuté na použitie v automatických čistiacich strojoch, zložený z vybraných ekologických komponentov.
Výhody

Výkonná samoregenerácia, dlhotrvajúca účinnosť produktu, ktorá šetrí náklady
Biologický účinok: výborný čistiaci prostriedok vďaka mikroorganizmom, zvyšujúcim jeho detergentný účinok
Bezpečné používanie: výrobok nemá zvýšené bezpečnostné požiadavky pri manipulácii a práci s ním
Zlepšenie životného prostredia: ECODESIGN produkt minimalizuje svoj vplyv na životné prostredie, biologickým pôsobením vopred rozkladá organické látky
Ďalšie výhody: jednoduché oplachovanie a vynikajúca disperzia pri odstraňovaní nečistôt

Použitie

Efektívna náhrada nebezpečných rozpúšťadiel

Špeciálne navrhnuté pre automatické stroje na odmasťovanie dielcov.

Návod na použitie

Naplňte umývací stroj/zariadenie s výrobkom, dodržiavajte vetranie a udržiavajte konštantnú teplotu 40 °C.

Podľa potreby dopĺňajte nový výrobok kvôli stratám a vyparovaniu produktu.

Pri veľkom znečistení odporúčame odstrániť väčšinu oleja, aby sa podporil proces biologického rozpadu.

bioECODesignECO_Range

Dávkovanie:
Výrobok je pripravený na použitie. Nemiešajte s vodou.
Priemerná ročná spotreba umývacieho zariadenia je 80 litrov pri bežných čistiacich prácach v dielni:
– Počiatočná dávka 80 litrov.
– 2 ročné náplne 20 litrov = 40 litrov
– odhadované trvanie účinnosti kvapaliny 4 roky.
– Celková spotreba v priebehu 4 rokov: 80 litrov na úvod + 120 litrov doplnenie náplne = 200 litrov.

Dokumenty na stiahnutie:
Informačný list: DD 488_INFO_SK