DD 474 – Strojový ekosaponát

 

DD 474 - stojový ekosaponát

Rýchlejšia a vyššia kvalita
Detergent s organickými prísadami navrhnutý špeciálne pre použitie v automatických umývacích strojoch. Cielené zloženie produktu je priateľské k životnému prostrediu, spĺňa európske kritériá ekologických výrobkov, výrobok bol ocenený označením ECOLABEL. Vhodný pre potravinársky priemysel. Je registrovaný v NSF registri v kategórii A1 pod číslom 143 621.

Výhody

Menšie dávky a rýchlejšie čistenie:
šetrí náklady, výrobok aj čas

Preukázaná účinnosť:
vysoká kvalita výrobku je ocenená etiketou ECOLABEL, zaisťuje a zvyšuje kvalitu životného prostredia

Biologická účinnosť:
vyššia detergentná účinnosť vďaka svojim enzýmom

HACCP programy:
jeho použitie pred dezinfekciou zvyšuje jej účinok, registrovaný v NSF registri pre potravinársky priemysel

Bezpečné použitie:
nespôsobuje koróziu kovov a neobsahuje žiadne prchavé látky ( 0% VOC)

Zlepšuje životné prostredie:
výrobok je v kategórii ecodesign, minimalizuje dopad na životné prostredie, v dôsledku biologického pôsobenia rozkladá organické nečistoty

Ďalšie výhody:
špeciálne navrhnutý pre rýchlejšie strojové umývanie a vyššiu čistotu umývaného povrchu

Použitie

Odmasťovací prostriedok pre potravinársky priemysel, prípravovne jedál, vývarovne, chladničky a pod.

Vhodný pre čistenie podľa protokolov HACCP vo všetkých typoch zariadení, ktoré skladujú, prepravujú alebo spracovávajú potraviny.

Priemyselné odmasťovanie a čistenie veľkých plôch pomocou automatických čistiacich strojov.

Tento produkt spĺňa požiadavky zamerané na Zelené Verejné Obstarávanie

Návod na použitie

Produkt sa zmieša s vodou v zásobníku

Môže byť použitý vo všetkých druhoch automatických čistiacich strojov a vysokotlakových zariadení.

Vhodný pre tlakové umývacie stroje.

 

bio

ecolabelbez mocovinylogonsfco2

eco

Dávkovanie:

Dávkovanie závisí od stupňa znečistenia:

Normálne znečistenie – 0,5% roztok
Odolné škvrny – 2% roztok.

Nepoužívajte roztok s vyššou koncentráciou ako 5%.

Dokumenty na stiahnutie:
Informačný list: DD 474_INFO_SK