MT 189 – Priemyselný antiadherent

MT 189

SKVELÝ VÝKON
Výrobok na báze vody s vysokou stabilitou a chemickou zotrvačnosťou pri vysokých
teplotách, ktorý vytvára ochranný film proti priľnutiu na ošetrených povrchoch.

Výhody

Efektívna ochrana povrchov

Nízka hladina rezíduí, ľahko čistiteľný

Protikorózna ochrana foriem: zabraňuje oxidácii na kovových povrchoch

Bez silikónu, kovového náboja a grafitu, bez rozpúšťadiel

Bezpečné používanie, bez rozpúšťadiel:
nie je klasifikovaný ako nebezpečný, je nehorľavý, pre pracovníka nevytvára nebezpečné výpary alebo pary

Použitie

Zabraňuje priľnutiu rozstreku kovu na kovové povrchy pri zváraní – na oboch stranách zvaru.
Špeciálna ochrana dýz.
Seperačný prostriedok v priemysle plastov.
Demoulding na spracovanie voskových zložiek v mikrodifúzii.
Zaujímavé pre mechanickú konštrukciu, automobilový, námorný alebo železničný sektor.
Aplikácia na formy v plastovom priemysle pre ich transformáciu v procese vstrekovania a v sklárskom priemysle.
Overené použitie na polyetylén (PE), polypropylén (PP), akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS), polyamid (PA), polybutylén (PB)

 

Návod na použitie

PRÍPRAVA POVRCHU: Pre maximálnu účinnosť aplikujte na čistý povrch, bez mastnoty, prachu
alebo iného typu nečistôt (na čistenie odporúčame používať výrobky DD475 alebo DD486 v závislosti od typu nečistoty).
Ručná aplikácia: aplikujte výrobok rozprašovačom priamo na povrch. Odporúča sa dodržať vzdialenosť 30 cm a nanášať rýchlym pohybom a pokryť výrobkom celý povrch ošetrovaného povrchu.
Aplikácia pre zváracie roboty: naplňte dávkovací systém zváracieho robota a nastavte dávkovanie.

Dávkovanie:
Výrobok je pripravený na okamžité použitie.

Dokumenty na stiahnutie:
Informačný list: MT 189_INFO_SK